logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

 

Mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển:

Mau Phieu dang ky.doc

 

 Bài liên quan

Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019
Đề án tuyển sinh năm 2019
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 xét bổ sung đợt 1
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và thí sinh trúng tuyển Cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2018 (đợt 2)
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh bố sung đợt 1 (Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018)
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển chưa nhập học
Thông báo nhập học đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 (Đợt 1)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học nhóm ngành ngoài sư phạm chính quy đợt 1 năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm chính quy năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2018
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển Cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2018 (đợt 1)
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy, trúng tuyển Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018
Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển Đại học, các ngành Cao đẳng sư phạm chính quy, Cao đẳng ngoài sư phạm chính quy năm 2018
Danh sách điểm tổng hợp môn Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018
Đề án tuyển sinh năm 2018 (điều chỉnh)
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2018
Đề án tuyển sinh năm 2018
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (xét tuyển bổ sung đợt 1)
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành Đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (Đợt 1)
12