logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
Trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Nai, chiều ngày 24/1/2022, ông R. O. Sunil Babu – Lãnh sự/Chánh Văn phòng, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và bà Trịnh Thanh Tâm – trợ lý đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai.

Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Đinh Quang Minh, Phó Hiệu trưởng; ThS. Trần Lê Tài, Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính và Quản trị; TS. Phạm Minh Tiến, Phụ trách Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế; ThS. Nguyễn Viết Chánh, Phụ trách Điều hành Trung tâm Thông tin – Thư viện; ThS. Lê Tiến, chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học, Sau đại học và Quan hệ quốc tế.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai phát biểu chào mừng Đoàn công tác và báo cáo kết quả thực hiện chương trình thành lập “Góc Văn hóa Ấn Độ” tại Trường Đại học Đồng Nai. 
   

During a business trip to Dong Nai Province, on the afternoon of January 24, 2022, Mr. RO Sunil Babu - Consul/Head of Chancery, Consulate General of India in Ho Chi Minh City and Ms. Trinh Thanh Tam - assistant visited and worked at Dong Nai University.

Welcoming the delegation were Mr. Nguyen Minh Thanh, Secretary of the Party Committee, Chairman of the School Council; Dr. Le Anh Duc, President of Dong nai University; Dr. Dinh Quang Minh, Vice President; MSc. Tran Le Tai, Deputy Head of the Department of Human Resource - Administration and Facility Administration; Dr. Pham Minh Tien, Head of the Department of Scientific Research, Postgraduate and International Relations; MSc. Nguyen Viet Chanh, Executive Director of Information - Library Center; MSa. Le Tien, an office staff in the Department of Scientific Research, Graduate Studies and International Relations.

At the meeting, Dr. Le Anh Duc, President of Dong Nai University, welcomed the Delegation and reported on the results of the implementation of the program on establishing the "Indian Cultural Corner" at Dong Nai University.
 

TS. Lê Anh Đức phát biểu tại buổi làm việc

 Dr. Le Anh Duc delivered his speech at the meeting

 

Nhằm giúp cán bộ viên chức, sinh viên Nhà trường tìm hiểu thông tin về lịch sử, văn hóa, con người… Ấn Độ; căn cứ chương trình tài trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ; Trường Đại học Đồng Nai đã tiếp nhận khoản tài trợ hơn 36 triệu đồng; tài liệu, sách báo và tiến hành sắp xếp, triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị để thành lập “Góc Văn hóa Ấn Độ” trong Phòng Văn hóa các nước tại Trung tâm Thông tin – Thư viện. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã thông báo các chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ đến toàn thể giảng viên, sinh viên theo nội dung chuyến thăm và làm việc của Đoàn vào tháng 10 năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông R. O. Sunil Babu – Lãnh sự/Chánh Văn phòng, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh khi lần thứ hai được tới thăm, làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai và chứng kiến việc triển khai thành lập “Góc Văn hóa Ấn Độ” tại Trường. Ông nhấn mạnh, bên cạnh việc thành lập “Góc Văn hóa Ấn Độ”, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ rất mong sẽ tiếp tục hợp tác với Nhà trường ở một số nội dung như: trao đổi sinh viên, giảng viên; triển khai các chương trình học bổng của Chính phủ Ấn Độ cho viên chức, giảng viên, sinh viên; tổ chức và tham dự các hội thảo trực tuyến với các trường đại học lớn ở Ấn Độ… Trong đó, chương trình học bổng bao gồm học bổng dài hạn và ngắn hạn. Chương trình dài hạn dành cho đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ; học bổng ngắn hạn dành cho các khóa đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực mà các bên có nhu cầu và khả năng tương ứng. Năm 2022 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hai nước Ấn Độ - Việt Nam. Ông cũng chia sẻ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ luôn luôn hoan nghênh, đón nhận những chia sẻ, đề xuất từ phía Trường Đại học Đồng Nai để hai bên có thể đẩy mạnh việc giao lưu, hợp tác đào tạo trong thời gian tới.

In order to help faculties, students of the University learn information about history, culture, people... of India; under the sponsorship program of the Consulate General of India; Dong Nai University has received a grant of more than 36 million VND; documents, books, as well as having arranged and implemented a plan to purchase equipment to establish the "Indian Cultural Corner" in the Multicultural Affairs Office at the Library - Information Center. In addition, the University has also notified the Indian Government's scholarship programs to all faculties and students according to the content of the delegation's visit and work in October 2020.

Speaking at the meeting, Mr. R. O. Sunil Babu – Consul/Head of Chancery, Consulate General of India in Ho Chi Minh City expressed his joy and honor when he visited and worked at Dong Nai University for the second time and witnessed the establishment of the "Indian Cultural Corner" at the Campus. He emphasized, besides establishing the "Indian Cultural Corner", the Consulate General of India is looking forward to continuing to cooperate with the University in a number of contents such as: students exchange and faculty exchange; implementing scholarship programs of the Government of India for officials, faculties and students; organize and attend online seminars with major universities in India… In which, the scholarship program includes long-term and short-term. Long-term programs for training masters and doctorate degrees; Short-term scholarships are for short-term training courses in areas where the parties have respective needs and abilities. In 2022, many important events will take place in the India-Vietnam cooperation relationship. He also shared; the Consulate General of India always welcomes and accepts the sharing and suggestions from Dong Nai University so that the two sides can promote exchange and training cooperation in the coming time.

 
 

Ông R. O. Sunil Babu phát biểu tại buổi làm việc

Mr. R. O. Sunil Babu spoke at the meeting

Thay mặt Nhà trường, TS. Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Nhà trường trân trọng cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của ông R. O. Sunil Babu cũng như Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ; những định hướng phát triển Nhà trường trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Ấn Độ là quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, thực phẩm, dược phẩm… Do đó, Nhà trường hy vọng được hợp tác ở các lĩnh vực này. Cụ thể như thiết kế các hội thảo trực tuyến, trao đổi để phát triển chuyên môn cho viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường. Tiến sĩ khẳng định, trong năm 2022, Nhà trường sẽ tiếp tục đưa thông tin về Ấn Độ đến đông đảo sinh viên Trường Đại học Đồng Nai; lên kế hoạch, chương trình cụ thể gửi Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ để hai bên có thể thảo luận và xúc tiến hoạt động hợp tác.

On behalf of the School, Dr. Le Anh Duc, President of the University would like to thank the cooperation and assistance of Mr. R. O. Sunil Babu as well as the Consulate General of India; development orientations of the University in 2022 and the following years. India is a country with strengths in the fields of information technology, electronics, food, pharmaceuticals... Therefore, the University hopes to cooperate in these fields, Specifically, designing online seminars and exchanges for professional development for officials, lecturers and students of the University. Dr. confirmed, in 2022, the University will continue to bring information about India to a large number of students of Dong Nai University; make plans and specific programs to the Consulate General of India so that the two sides can discuss and promote cooperation activities.

 
 

TS. Lê Anh Đức, đại diện Nhà trường tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ

Dr. Le Anh Duc, representative of the University gave souvenirs to the Consulate General of India

Ông R. O. Sunil Babu tặng sách lưu niệm cho Góc Văn hóa Ấn Độ tại Trường Đại học Đồng Nai

Mr. R. O. Sunil Babu presents books as souvenir to the Indian Culture Corner at Dong Nai University

Dịp này, Đoàn đã tới thăm “Góc VẤn Độ” tại Trường Đại học Đồng Nai, bước tiến đầu tiên trong quan hệ hợp tác giữa Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh và Nhà trường. On this occasion, the delegation visited the "Indian Cultural Corner" at Dong Nai University, the first step in the cooperation relationship between the Consulate General of India in Ho Chi Minh City and the School. 

 

Đoàn công tác thăm Góc Văn hóa Ấn Độ tại Trường Đại học Đồng Nai

The delegation visited the Indian Cultural Corner at Dong Nai University


Bài liên quan

Đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và mở mã ngành đại học lĩnh vực Năng lượng tái tạo
Hội nghị triển khai các Quyết định về Công tác Cán bộ Năm 2022
Trường Đại học Đồng Nai tiếp Đoàn công tác của Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh và Nhóm chuyên gia Năng lượng tái tạo
Trường Đại học Đồng Nai họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2022
Sôi nổi với “Hành trình khởi nghiệp cùng Shark Liên” tại Trường Đại học Đồng Nai
Khởi nghiệp cùng Shark Liên
Vui đón Tết cổ truyền cùng sinh viên, học viên Lào và Campuchia đang theo học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
“Đưa trường học đến thí sinh 2022” tại Đồng Nai
Giáo viên Đồng Nai vui mừng được tiếp cận thông tin hướng nghiệp
Tập huấn đảm bảo chất lượng và tự đánh giá
Sôi nổi các hoạt động học thuật
Xin chỉ thị, gửi báo cáo (30-7-1950)
Hội nghị giao lưu khởi nghiệp của OBC với sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Nai
Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022)
Tổ chức đồng loạt “ngày chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2022
Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo đại học
Cộng đồng doanh nghiệp kết nối (OBC) làm việc với trường Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Nai tiếp Đoàn Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tiếp tân Tổng lãnh sự nước Cộng hoà Indonesia tại TP.Hồ Chí Minh
Đại học Đồng Nai tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế