logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Bài liên quan

Thông báo Lớp Bồi dưỡng CDNN giáo viên Tiểu học hạng 3 (Khai giảng lúc 8h00 NGÀY 12/9/2020 tại phòng học C1.03.)
Kế hoạch học lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Ngành GD-ĐT (Khóa 02 - Năm 2020)
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo
Thông báo tuyển sinh Lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 01-2020
Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học trường tiểu học - THCS năm 2019
Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên các trường công lập
Thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II
Thông báo tuyển sinh khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III
Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non
1