logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 ĐH chính quy 2020: Xem

Bài liên quan

Thông báo xác nhận nhập học xét tuyển bổ sung đợt 1 và Danh sách thí sinh trúng truyển bổ sung đợt 1
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm chính quy năm 2019
Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành Đại học, Cao đẳng sư phạm chính quy 2019
Điểm xét tuyển bổ sung nguyện vọng 1 cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy đợt 2 - năm 2019
Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy đợt 1 năm 2019
Danh sách trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy nằm 2019
Thông báo nhập học và danh sách điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2019
Danh sách điểm thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non năm 2019 (kỳ thi ngày 7/7/2019)
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2019
Thông báo thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2019
Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019
Đề án tuyển sinh năm 2019
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018 xét bổ sung đợt 1
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và thí sinh trúng tuyển Cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2018 (đợt 2)
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh bố sung đợt 1 (Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2018)
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển chưa nhập học
Thông báo nhập học đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 (Đợt 1)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học nhóm ngành ngoài sư phạm chính quy đợt 1 năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm chính quy năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 Cao đẳng nhóm ngành đào tạo nghề ngoài sư phạm chính quy năm 2018
123