logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc 2018
Thời gian: 19/04/2018 07:00
Địa điểm: Trường Đại học Đồng Nai

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XXI - 2018 trên website: Bấm đây

Kỳ thi Olympic Vật lý sinh viên 2018