TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Ngày đăng: 21/12/2022 07:43 PM
  Số văn bản : 9-QĐ/TU
  Trích yếu : Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
  Ngày ban hành  :03/03/2022
  Người ký : Hồ Thanh Sơn
  Loại văn bản : Quy Định
  Cơ quan ban hành : Tỉnh Ủy Đồng Nai
  Nội dung văn bản : Tệp đính kèm