Sứ mệnh, tầm nhìn
Cập nhật: 07.03.2016 07:41

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

I. Sứ mệnh của trường Đại học Đồng Nai là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; nghiên cứu, triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ cho công cuộc công nhiệp hóa - hiện đại hóa, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, khu vực Đông Nam bộ và cả nước.

II. Tầm nhìn của trường Đại học Đồng Nai là đến năm 2020, xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực phụ cận; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường..

Sứ mệnh tầm nhìn của Đại học Đồng Nai 

III. Giá trị cốt lõi

1. Chất lượng và hiệu quả.

2. Đổi mới và sáng tạo.

3. Kế thừa và phát triển.

4. Hợp tác và hội nhập.

5. Trách nhiệm và cống hiến.

IV. Chương trình hành động

Trường đại học Đồng Nai có chương trình hành động trong giai đoạn 2010-2015, cụ thể như sau:

1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý của nhà trường: Cơ cấu tổ chức quản lý trong trường đại học gồm các bộ phận như Hội đồng, phòng, khoa, trung tâm,… có chức năng, quyền hạn, trách nhiệm khác nhau; có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong thực hiện các chức năng quản lý nhằm đạt mục tiêu đề ra của nhà trường. Việc thành lập, cơ cấu các bộ phận trực thuộc của trường dựa trên những nguyên tắc cơ bản là tính tối ưu, tính linh hoạt, tính tin cậy và tính kinh tế. Mục đích là để bộ máy quản lý vận hành tốt theo cơ chế của một trường đại học, tránh chồng chéo, dư thừa, bỏ sót trong quản lý cũng như trong công việc.

2. Phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Nhà trường đã và đang xây dựng, triển khai Đề án nâng cao trình độ và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giai đoạn 2011-2015. Trong đó tập trung nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, quản lý và bồi dưỡng về tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên nhà trường căn cứ theo yêu cầu công việc và độ tuổi của từng cá nhân. Tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thu hút người có học vị, học hàm về công tác tại trường đối với các ngành, các lĩnh vực thật sự cần thiết. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015, số lượng cán bộ, giảng viên cơ hữu tại đơn vị có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng tốt việc đào tạo trình độ đại học của nhà trường.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình các ngành đào tạo trình độ đại học. Nhà trường đã mở 11 mã ngành đào tạo trình độ đại học và tổ chức tuyển sinh từ năm 2011. Việc tổ chức biên soạn, chọn lựa giáo trình được triển khai nhằm đáp ứng các quy định chung trong công tác đào tạo. Việc lập hồ sơ xin mở thêm các mã ngành của nhà trường cũng đang tiếp tục được xúc tiến căn cứ trên yêu cầu thực tế về nguồn nhân lực của xã hội và khả năng đào tạo của đơn vị. Khi có đủ điều kiện, nhà trường sẽ hợp tác quốc để có thể áp dụng những chương trình, giáo trình tiên tiến nhất trong đào tạo.

4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường nhằm thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính, nâng cao năng suất các hoạt động của nhà trường. Nhà trường sẽ xây dựng và triển khai Đề án Tin học hóa trường Đại học Đồng Nai giai đoạn 2011-2015. Đề án tập trung việc tin học hóa theo từng mặt hoạt động của đơn vị như: giảng dạy, học tập, NCKH, quản lý nhân sự, quản lý hành chính, quản lý đào tạo,… Trong năm 2011 đã triển khai hệ thống mạng không dây (Wifi) phủ sóng toàn trường; tiếp tục ứng dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm đã trang bị trong quản lý đào tạo, quản lý cán bộ-viên chức, quản lý tài chính,…Mục tiêu đến năm 2015, 100% cán bộ, giảng viên phải biết ứng dụng CNTT để tăng hiệu quả công việc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

5. Tăng cường đầu tư, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Đến nay, nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng mới 40 phòng học được trang bị hiện đại, xây dựng thêm khu nhà D ký túc xá có sức chứa 640 sinh viên. Việc xây dựng xưởng trường và khu TDTT đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2011. Trung tâm Thông tin-Thư viện (mới) sẽ được khởi công năm 2011 và hoàn thành năm 2013. Việc mua sắm tài liệu, thiết bị dạy học được tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường tiếp tục tham mưu và đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch đầu tư, tiến hành xây dựng trường thực hành sư phạm cơ sở 2, tích cực tham mưu và đề xuất giải ngân hơn 95 tỷ đầu tư cho các hạng mục cơ bản mà UBND tỉnh đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giáo dục & Đào tạo; có kế hoạch xin giải ngân sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí lên đến 700 tỷ đồng mà UBND tỉnh đã cam kết đầu tư từ nay cho đến năm 2020.

6. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. Từ năm 2011, nhà trường sẽ tổ chức thường niên các Hội nghị, Hội thảo khoa học mang tầm vóc khu vực và trong cả nước. Hoạt động này không chỉ quảng bá hình ảnh nhà trường mà quan trọng hơn để có được sự trao đổi, học tập về chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, công tác nghiên cứu,… Nhà trường cũng sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia các buổi Hội nghị, Hội thảo khoa học do các nơi có uy tín tổ chức; viết bài hoặc công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học có chất lượng. Thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học mà kết quả có thể ứng dụng trong trường, trong các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu trong sinh viên cũng sẽ từng bước được đẩy mạnh. Nhà trường sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, chọn các giảng viên trình độ cao giảng dạy và hướng dẫn cho sinh viên. Bên cạnh đó, có chế độ khen thưởng-đãi ngộ phù hợp với những thành tích học tập-nghiên cứu nổi bật của các cá nhân, tập thể trong trường.

7. Quan tâm, chú trọng công tác đối ngoại, hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín, các đơn vị trong và ngoài nước. Trường Đại học Đồng Nai đã và đang hợp tác hiệu quả, đi vào chiều sâu với nhiều trường Đại học có uy tín của cả nước. Thời gian tới, sự hợp tác này còn tiếp tục được mở rộng, được đa dạng hóa. Trong đó tập trung hợp tác đào tạo sau đại học; hợp tác với các doanh nghiệp để đào tạo theo yêu cầu của xã hội; xây dựng mối quan hệ hữu cơ với UBND tỉnh và các Sở, Ban ngành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động và phát triển của nhà trường; đưa cán bộ-giảng viên đi học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài; thực hiện liên kết-hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo; mua sắm, trao đổi chương trình tiên tiến, giáo trình, tài liệu,…nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu tại trường.

HIỆU TRƯỞNG
Trần Minh Hùng