Hội nghị Đại biểu Công chức - viên chức trường Đại học Đồng Nai năm học 2018-2019
Cập nhật: 11.10.2018 10:25

Sáng ngày 28/9/2018, tại HT200, trường Đại học Đồng Nai tổ chức Hội nghị Đại biểu Công chức – viên chức trường Đại học Đồng Nai năm học 2018-2019. Tham dự Hội nghị có TS. Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; TS. Đinh Quang Minh, Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Trương Văn Minh, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cùng 159 đại biểu đại diện hơn 500 công chức – viên chức Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019; Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2017 và công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2018 của Ban Thanh tra Nhân dân.

TS. Trần Minh Hùng đọc Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019

Đ/c Phan Văn Thanh đọc Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2017 và công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018

ThS. Đặng Minh Thư đọc Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2018 của Ban Thanh tra Nhân dân

Tại Hội nghị, các đại biểu công chức - viên chức đã phát biểu ý kiến về vấn đề: mở các mã ngành mới trình độ đại học, sau đại học; điều chỉnh chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra; xây dựng nhận dạng thương hiệu Nhà trường thông qua việc đẩy mạnh các kênh truyền thông; kiểm định chất lượng; chế độ thu hút các giảng viên có học hàm - học vị và trình độ cao; tăng cường kiểm tra và giám sát trong các hoạt động của Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng đã trả lời các ý kiến của công chức - viên chức và phát biểu chỉ đạo.

TS. Phạm Văn Thanh trả lời các ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Kết quả, 5 đồng chí trúng cử Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 gồm: Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, Phan Thu Hằng, Nguyễn Phạm Trung Nhân, Lê Thị Ngọc Hiếu.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 ra mặt Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị phòng ban, khoa, bộ môn đã ký giao ước thi đua, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong năm học 2018-2019.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu ký kết giao ước

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng một lần nữa khẳng định những kết quả đáng ghi nhận trong năm học 2017-2018 và kêu gọi tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo phương hướng đã đề ra.