Hội nghị Đại biểu Công chức - viên chức trường Đại học Đồng Nai năm học 2017-2018
Cập nhật: 24.10.2017 09:14

Sáng ngày 12/10/2017, tại HT200, trường Đại học Đồng Nai tổ chức Hội nghị Đại biểu Công chức – viên chức trường Đại học Đồng Nai năm học 2017-2018. Tham dự và chủ trì hội nghị có TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng; TS. Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; cùng 178 đại biểu đại diện hơn 512  công chức – viên chức Nhà trường.

Hội nghị đã thông qua: Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ văn học 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2016 và công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo Tổng kết hoạt động năm học 2016-2017 và phương hướng hoạt động năm học 2017-2018 của Ban Thanh tra Nhân dân.

Tại Hội nghị, các công chức – viên chức đã phát biểu ý kiến về vấn đề tuyển sinh; mở mã ngành đại học, cao học; điều chỉnh chương trình đào tạo; thực tập của sinh viên tại trường Phổ thông Thực hành Sư phạm; trao đổi chuyên môn sau chuyến học tập tại nước ngoài và nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên Nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, TS. Phạm Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng đã trả lời các ý kiến của công chức – viên chức và phát biểu chỉ đạo.

Về vấn đề mở mã ngành đại học, cao học, TS. Phạm Văn Thanh nhất trí và yêu cầu các đơn vị sớm hoàn thành hồ sơ, đề án để trình duyệt (vì đã có chủ trương của Trường). Đồng chí cũng bày tỏ sự đồng tình với ý kiến thành lập Câu lạc bộ Âm nhạc dành cho con em cán bộ viên chức Nhà trường, bộ môn Âm nhạc cần làm đề án cụ thể trình Ban Giám hiệu xem xét. TS. Phạm Văn Thanh yêu cầu các đoàn công tác học tập ở nước ngoài, sau chuyến đi cần có báo cáo kết quả chuyến đi và trao đổi, chia sẻ các phương pháp, chương trình mới của nước ngoài và ứng dụng tại trường.

TS. Phạm Văn Thanh cũng nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý trong nhiệm vụ năm học 2017-2018. Thứ nhất, cần làm tốt công tác tư tưởng, chính trị trong Nhà trường, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết. Thứ hai, trong công tác giảng dạy cần đặc biệt đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, mở các mã ngành đào tạo hệ đại học, cao học. Thứ ba, các tổ chức đoàn thể trong trường phải tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà trường. Thứ tư, công tác thi đua cần được coi trọng hơn nữa để có nhiều điển hình thi đua, người tốt việc tốt nhân rộng trong toàn trường. Thứ năm, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm phải tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, định hướng tốt chức năng nhiệm vụ, dần xây dựng thương hiệu của trường trong tỉnh và khu vực. Thứ sáu, Trung tâm Thông tin - Thư viện thực hiện triển khai hoạt động ở cơ sở 4.

 

TS. Phạm Văn Thanh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị phòng ban, khoa, bộ môn đã ký giao ước thi đua, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong năm học 2017-2018.

  

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị ký kết giao ước

Phát biểu tổng kết Hội nghị, TS. Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng một lần nữa nhấn mạnh những vấn đề quan trọng của nhiệm vụ năm học 2017-2018. Thay mặt Ban Giám hiệu, TS. Trần Minh Hùng cảm ơn những ý kiến đóng góp xây dựng, phát triển Nhà trường của các thầy cô và bày tỏ mong muốn các công chức, viên chức trong Nhà trường cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2017-2018 và xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

 

TS. Trần Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị