Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai nhận bằng khen trong công tác Đoàn - Hội năm học 2016-2017
Cập nhật: 26.09.2017 10:49

Ngày 19/9/2017, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai đã tham dự chương trình Tổng kết công tác Đoàn - Hội tỉnh Đồng Nai và triển khai chương trình năm học 2017 - 2018 do Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức và nhận được nhiều bằng khen vì thành tích nổi bật trong năm học 2016-2017.

Năm học 2016 - 2017, hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Đồng Nai có nhiều khởi sắc với các thành tích đáng ghi nhận.

Tại buổi lễ Tổng kết công tác Đoàn - Hội tỉnh Đồng Nai và triển khai chương trình năm học 2017 - 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đồng Nai vinh dự nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Đồng Nai với danh hiệu: Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017; Ban chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai cũng vinh dự nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai nhận cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017”.

 

Đoàn Thanh niên Đại học Đồng Nai nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Đồng Nai

 

Hội Sinh viên Đại học Đồng Nai nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

 

Hội Sinh viên Đại học Đồng Nai nhận cờ thi đua

Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường cũng nhận được bằng khen vì những đóng góp trong hoạt động của Đoàn – Hội. Cụ thể:

- Đồng chí Phan Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Thị Sao - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Đồng Nai nhận bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Đồng Nai năm học 2016 - 2017.

- Đồng chí Vũ Thị Kim Luận - Phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Đồng Nai nhận bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam về đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017.

- Tập thể Ban Chấp hành Liên Chi Hội Sinh viên Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên và Ban chấp hành Liên Chi Hội Sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017.

- Đồng chí Đinh Xuân Hảo - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai, đồng chí Hoàng Thu Hồng - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai, đồng chí Lê Phát Đạt - Ủy viên Ban thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Nai nhận bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2016 - 2017.

- Đồng chí Phạm Thị Trang - Sinh viên Lớp ĐHSP Tiểu học B K4, đồng chí Vũ Trọng Nghĩa - Sinh viên Lớp ĐHSP Anh A K4 nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn Đồng Nai về đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017.