Danh sách trúng tuyển Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non hệ Vừa làm vừa học (khóa thi ngày 02,03/11/2019)
Cập nhật: 25.11.2019 08:25

1. Danh sách trúng tuyển Cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hệ Vừa làm vừa học: Tải về

2. Danh sách trúng tuyển Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hệ Vừa làm vừa học: Tải về

**** Ngày nhập học: 02-07/12/2019 tại Phòng Công tác sinh viên (phòng HB_3.07 khu Hiệu bộ)

         Ngày học chính thức: 07/12/2019.