Danh sách thí sinh trúng tuyển và Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018
Cập nhật: 17.07.2018 03:08

 1. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Trung cấp các ngành giáo dục mầm non khóa 8 hình thức VLVH năm 2018: Tải về

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ VLVH năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018): Tải về

Lưu ý: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Phòng Công tác sinh viên (HB3_07) từ ngày 25/7/2018 đến ngày 27/7/2018.

TKB LIEN THONG DOT 1-KHOA 8 NAM 2018(DA PHAN GIAO VIEN).pdf