Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển ĐHLT Khóa 6, Đợt 2 Năm 2016
Cập nhật: 21.11.2016 11:19

- Thí sinh làm thủ tục nhập học tại phòng kế hoạch - tài chính vào ngày 03/12/2016

- Thời gian bắt đầu học: 10/12/2016