Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016
Cập nhật: 14.08.2016 09:31

Danh Sách Đại Học: Download tại đây

​1. Giáo dục Mầm Non

2. Giáo dục Tiểu Học

3. Kế Toán

4. Ngôn Ngữ Anh

5. Quản Trị Kinh Doanh

6. Sư Phạm Hóa Học

7. Sư Phạm Lịch Sử

8. Sư Phạm Ngữ Văn

9. Sư Phạm Sinh Học

10. Sư Phạm Tiếng Anh

11. Sư Phạm Toán Học

12. Sư Phạm Vật Lý

Danh Sách Cao Đẳng: Download tại đây

1. Công Nghệ Kỹ Thuật Đện, Điện Tử

2. Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

3. Kế Toán

4. Sư Phạm Lịch Sử

5. Giáo Dục Mầm Non

6. Sư Phạm Ngữ Văn

7. Quản Lý Đất Đai

8. Quản Trị Kinh Doanh

9. Quản Trị Văn Phòng

10. Sư Phạm Sinh Học

11. Sư Phạm Tiếng Anh

12. Sư Phạm Tin Học

13. Tài Chính Ngân Hàng

14. Tiếng Anh

15. Giáo Dục Tiểu Học

16. Sư Phạm Toán Học

17. Sư Phạm Vật Lý

18. Việt Nam Học