logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khóa 8, đợt 1 hình thức vừa làm vừa học năm 2018

Time 03.07.2018 10:39 | View 5.730
Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khóa 8, đợt 1 hình thức vừa làm vừa học năm 2018

Tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp; đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán; cao đẳng; Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

Time 09.05.2018 09:19 | View 21.929
Tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp; đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán; cao đẳng; Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo
12