logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Time 07.04.2017 08:09 | View 15.152

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Time 29.05.2017 08:16 | View 525
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Time 13.04.2017 04:15 | View 1.423
Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Time 29.08.2016 03:29 | View 4.931
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Time 14.08.2016 09:51 | View 7.928
Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016 (Đợt 1)

Time 14.08.2016 10:29 | View 10.371
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016 (Đợt 1)

Phương thức thu hồ sơ xét tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Time 29.07.2016 10:51 | View 10.532
Phương thức thu hồ sơ xét tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Time 29.07.2016 10:47 | View 6.798

Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

Time 15.07.2016 11:14 | View 30.372

Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016

1