logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 ĐH chính quy 2020 (Từ ngày 26/10 đến 31/10/2020)

Time 23.10.2020 03:21 | View 2.158
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2 ĐH chính quy 2020 (Từ ngày 26/10 đến 31/10/2020)

Thông báo xác nhận nhập học xét tuyển bổ sung đợt 1 và Danh sách thí sinh trúng truyển bổ sung đợt 1

Time 23.10.2020 03:18 | View 1.515
hông báo xác nhận nhập học xét tuyển bổ sung đợt 1 và Danh sách thí sinh trúng truyển bổ sung đợt 1