logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo Lớp Bồi dưỡng CDNN giáo viên Tiểu học hạng 3 (Khai giảng lúc 8h00 NGÀY 12/9/2020 tại phòng học C1.03.)

Time 11.09.2020 11:35 | View 237
Thông báo Lớp Bồi dưỡng CDNN giáo viên Tiểu học hạng 3 (Khai giảng lúc 8h00 NGÀY 12/9/2020 tại phòng học C1.03.)

Kế hoạch học lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Ngành GD-ĐT (Khóa 02 - Năm 2020)

Time 27.08.2020 10:15 | View 278
Kế hoạch học lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Ngành GD-ĐT (Khóa 02 - Năm 2020)

Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Time 07.07.2020 07:49 | View 852
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

Time 16.06.2020 11:06 | View 998
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo
12