logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Time 25.08.2017 01:47 | View 4.777
Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 2016

Time 08.04.2016 04:23 | View 17.404
Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 2016
1