logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Time 07.07.2020 07:49 | View 117
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

Time 16.06.2020 11:06 | View 403
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Time 25.08.2017 01:47 | View 4.949
Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non
1