logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

Time 29.06.2020 08:53 | View 5.840
Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2020

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020

Time 26.06.2020 04:10 | View 1.394
Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020

Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Time 07.07.2020 07:49 | View 117
Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng 2, Tiểu học hạng 2

Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng khối ngành sư phạm năm 2020

Time 17.06.2020 09:02 | View 1.676
Thông báo tuyển sinh liên thông Đại học từ Cao đẳng khối ngành sư phạm năm 2020

Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

Time 16.06.2020 11:06 | View 403
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục Đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Time 15.06.2020 03:23 | View 1.842
Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên trình độ đại học năm 2020