logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Time 07.04.2017 08:09 | View 14.644

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2017

Time 15.03.2017 10:36 | View 9.162

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2017

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Time 29.05.2017 08:16 | View 485
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Tiếng Anh năm 2017

Time 24.04.2017 10:11 | View 1.550

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Tiếng Anh năm 2017

Tuyển sinh Liên thông, văn bằng 2 năm 2017

Time 25.04.2017 08:27 | View 3.071

 Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh; Cao đẳng Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 - Trường Đại học Vinh

Time 20.04.2017 08:29 | View 1.417

Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 - Trường Đại học Vinh

Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Time 13.04.2017 04:15 | View 1.348
Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Time 29.08.2016 03:29 | View 4.888
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Time 14.08.2016 09:51 | View 7.895
Danh sách Thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016
12