logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

Time 31.05.2018 08:52 | View 22.246
Tuyển sinh Đại học, cao đẳng chính quy năm 2018

Danh sách điểm tổng hợp môn Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

Time 12.07.2018 03:11 | View 910
Danh sách điểm tổng hợp môn Năng khiếu ngành Giáo dục mầm non - Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018

Đề án tuyển sinh năm 2018 (điều chỉnh)

Time 09.07.2018 09:03 | View 2.929
Đề án tuyển sinh năm 2018 (điều chỉnh)

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2018

Time 05.07.2018 10:53 | View 1.597
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2018

Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khóa 8, đợt 1 hình thức vừa làm vừa học năm 2018

Time 03.07.2018 10:39 | View 1.221
Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khóa 8, đợt 1 hình thức vừa làm vừa học năm 2018

Tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp; đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán; cao đẳng; Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

Time 09.05.2018 09:19 | View 7.576
Tuyển sinh liên thông đại học từ cao đẳng, trung cấp; đại học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh, Kế toán; cao đẳng; Chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo

Đề án tuyển sinh năm 2018

Time 31.05.2018 08:59 | View 7.777

Đề án tuyển sinh 2018 của trường Đại học Đồng Nai

Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh Cao đẳng Mầm non hình thức Vừa làm vừa học năm 2017

Time 11.09.2017 07:36 | View 3.362
Kế hoạch ôn và thi tuyển sinh Cao đẳng Mầm non hình thức Vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Time 25.08.2017 01:47 | View 2.721
Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trong các trường THCS, Tiểu học, Mầm non

Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (xét tuyển bổ sung đợt 1)

Time 23.08.2017 02:51 | View 5.136
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (xét tuyển bổ sung đợt 1)