logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Time 07.04.2017 08:09 | View 27.719

Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017

Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2017

Time 15.03.2017 10:36 | View 11.435

Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông năm 2017

Tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2017

Time 15.07.2017 09:35 | View 1.044
Tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2017

Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1 Đại học, các ngành Sư phạm Cao đẳng Chính quy năm 2017

Time 14.07.2017 08:08 | View 2.250
Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1 Đại học, các ngành Sư phạm Cao đẳng Chính quy năm 2017

Danh sách điểm tổng hợp thi Tuyển sinh năng khiếu 2017, ngành dự thi: Giáo dục mầm non

Time 07.07.2017 10:56 | View 1.142
Danh sách điểm tổng hợp thi Tuyển sinh năng khiếu 2017, ngành dự thi: Giáo dục mầm non

Thông báo và Danh sách Phòng Thi năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Time 03.07.2017 02:57 | View 873
Thông báo và Danh sách Phòng Thi năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Time 29.05.2017 08:16 | View 883
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông

Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Tiếng Anh năm 2017

Time 24.04.2017 10:11 | View 2.332

Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 ngành Tiếng Anh năm 2017

Tuyển sinh Liên thông, văn bằng 2 năm 2017

Time 25.04.2017 08:27 | View 4.057

 Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh; Cao đẳng Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 - Trường Đại học Vinh

Time 20.04.2017 08:29 | View 1.844

Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo Thạc sĩ năm 2017 - Trường Đại học Vinh

12