logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo - Khóa 02 năm 2017

Time 09.08.2017 09:44 | View 324
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo - Khóa 02 năm 2017

Lịch ôn thi Tuyển sinh văn bằng 2 Hệ chính quy đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 05

Time 07.07.2017 03:55 | View 1.459
Lịch ôn thi Tuyển sinh văn bằng 2 Hệ chính quy đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 05

Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018

Time 30.06.2017 10:10 | View 1.904
Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 (kỳ thi ngày 10-11/06/2017) và Thời khóa biểu học phần Học kỳ 1

Time 28.06.2017 10:35 | View 4.037
Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 và Thời khóa biểu học phần Học kỳ 1

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Time 14.06.2017 02:59 | View 901
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Time 12.06.2017 04:01 | View 1.339
Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Time 06.06.2017 02:24 | View 1.332
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Time 09.05.2017 08:51 | View 1.615
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học