logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Danh sách đăng ký dự thi liên thông ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Trung cấp Mầm non lên Đại học, Cao đẳng Mầm non lên Đại học đợt 1 năm 2017

Time 10.05.2017 02:09 | View 806
Danh sách đăng ký dự thi liên thông ngành Sư phạm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Trung cấp Mầm non lên Đại học, Cao đẳng Mầm non lên Đại học đợt 1 năm 2017

Thông báo Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 07 đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017

Time 09.05.2017 08:53 | View 976
Thông báo Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 07 đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Time 09.05.2017 08:51 | View 463
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng và Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo

Time 04.04.2017 02:05 | View 628

Thông báo chiêu sinh:

1. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng

2. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo