logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ phần HK 3 Đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Time 19.07.2018 03:33 | View 55
Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ phần HK 3 Đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018

Time 19.07.2018 03:31 | View 481
Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018

Kết quả thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018)

Time 17.07.2018 02:45 | View 697

Kết quả thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ hè đối với sinh viên khóa 4 và khóa 40

Time 13.07.2018 03:45 | View 94
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ hè đối với sinh viên khóa 4 và khóa 40

Kế hoạch thi học kỳ 3 (hè) các ngành đợt 1

Time 02.07.2018 08:11 | View 315
Kế hoạch thi học kỳ 3 (hè) các ngành đợt 1

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 08 đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Time 06.06.2018 01:45 | View 2.228
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 08 đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Thời khóa biểu học kỳ 2 hệ Đại học liên thông khóa 7 hè năm 2018

Time 18.05.2018 07:44 | View 1.043
Thời khóa biểu học kỳ 2 hệ Đại học liên thông khóa 7 hè năm 2018

Thời khóa biểu học phần Học kỳ 3 hệ Đại học liên thông khóa 6 hè năm 2018

Time 18.05.2018 07:42 | View 717
Thời khóa biểu học phần Học kỳ 3 hệ Đại học liên thông khóa 6 hè năm 2018

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018

Time 06.04.2018 05:28 | View 514
Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2018