logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Lịch ôn thi Tuyển sinh văn bằng 2 Hệ chính quy đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 05

Time 07.07.2017 03:55 | View 673
Lịch ôn thi Tuyển sinh văn bằng 2 Hệ chính quy đại học ngành Ngôn ngữ Anh khóa 05

Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018

Time 30.06.2017 10:10 | View 1.101
Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 (kỳ thi ngày 10-11/06/2017) và Thời khóa biểu học phần Học kỳ 1

Time 28.06.2017 10:35 | View 3.503
Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 và Thời khóa biểu học phần Học kỳ 1

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Time 14.06.2017 02:59 | View 616
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Time 12.06.2017 04:01 | View 1.072
Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Time 06.06.2017 02:24 | View 1.092
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Time 09.05.2017 08:51 | View 1.358
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng và Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo

Time 04.04.2017 02:05 | View 1.088

Thông báo chiêu sinh:

1. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng

2. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo