logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017 (kỳ thi ngày 10-11/06/2017)

Time 23.06.2017 09:03 | View 1.745
Kết quả thi tuyển sinh đại học liên thông khóa 7, đợt 1 Hệ Vừa làm vừa học năm 2017

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Time 14.06.2017 02:59 | View 294
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp Ngoài sư phạm - Hệ Chính quy

Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Time 12.06.2017 04:01 | View 609
Điều chỉnh kế hoạch Tuyển sinh Đại học văn bằng 2 năm 2017

Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Time 06.06.2017 02:24 | View 722
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh hệ cao đẳng ngành Giáo dục tiểu học hình thức Vừa làm vừa học, đợt 1 năm 2017

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Time 09.05.2017 08:51 | View 1.108
Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học từ Cao đẳng, Trung cấp; Đại học bằng 2 ngành Tiếng Anh, Cao đẳng Mầm non hệ Vừa làm vừa học

Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng và Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo

Time 04.04.2017 02:05 | View 854

Thông báo chiêu sinh:

1. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy đại học, cao đằng

2. Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục - đào tạo