logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Kế hoạch ôn thi Tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng ngành Sư phạm tiếng Anh khóa 7 đợt 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017

Time 12.10.2017 10:59 | View 684
Kế hoạch ôn thi Tuyển sinh đại học liên thông từ cao đẳng ngành Sư phạm tiếng Anh khóa 7 đợt 2 hệ vừa làm vừa học năm 2017.

Thông báo Chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên dạy đại học, cao đẳng và Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo

Time 09.10.2017 10:35 | View 561
Thông báo Chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng viên dạy đại học, cao đẳng và Khóa bồi dưỡng chứng chỉ Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục - Đào tạo.

Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 Đại học liên thông khóa 7 hệ Vừa làm vừa học năm 2017

Time 12.09.2017 10:57 | View 757
Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 Đại học liên thông khóa 7 hệ Vừa làm vừa học năm 2017

Tổ tư vấn thể dục thể thao trường Đại học Đồng Nai

Time 30.08.2017 10:42 | View 348
Tổ tư vấn thể dục thể thao trường Đại học Đồng Nai

Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018

Time 30.06.2017 10:10 | View 3.042
Thông báo về việc thu học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2017-2018
123