logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Time 10.09.2018 10:24 | View 305
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Kế hoạch đào tạo: Lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 3 - năm 2018

Time 02.08.2018 09:02 | View 401

Kế hoạch đào tạo Lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 3 - năm 2018

Thời khóa biểu học kỳ 1 hệ đại học liên thông từ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh khóa 8 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Time 23.07.2018 10:58 | View 803
Thời khóa biểu học kỳ 1 hệ đại học liên thông từ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh khóa 8 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ phần HK 3 Đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Time 19.07.2018 03:33 | View 629
Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ phần HK 3 Đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018

Danh sách thí sinh trúng tuyển và Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018

Time 23.07.2018 10:15 | View 3.233

Danh sách thí sinh trúng tuyển và Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018

Kết quả thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018)

Time 17.07.2018 02:45 | View 1.553

Kết quả thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018)

Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ hè đối với sinh viên khóa 4 và khóa 40

Time 13.07.2018 03:45 | View 276
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ hè đối với sinh viên khóa 4 và khóa 40

Kế hoạch thi học kỳ 3 (hè) các ngành đợt 1

Time 02.07.2018 08:11 | View 501
Kế hoạch thi học kỳ 3 (hè) các ngành đợt 1