logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Giới thiệu chung

Time 24.07.2019 10:25 | View 31.524

Trường Đại học Đồng Nai là một trong những cơ sở giáo dục có lịch sử hình thành và phát triển đáng tự hào ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Cam kết đào tạo

Time 07.04.2016 02:23 | View 21.009
Trường Đại học Đồng Nai cam kết: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, có trình độ ngoại ngữ và tin học,… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Time 21.12.2018 02:05 | View 14.478
Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Chiến lược phát triển

Time 24.12.2018 09:04 | View 17.378
“Đến năm 2020, xây dựng trường trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng, uy tín hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận; là nơi tập trung các chuyên gia, cán bộ, giảng viên trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của trường”

Văn hóa trường Đại học Đồng Nai

Time 20.12.2018 02:48 | View 5.892
Văn hóa trường Đại học Đồng Nai

Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Time 24.12.2018 09:05 | View 7.137
Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

Sơ đồ tổ chức

Time 08.11.2018 08:01 | View 24.258

Sơ đồ tổ chức trường Đại học Đồng Nai

Cơ sở hạ tầng

Time 07.04.2016 02:50 | View 24.658
Giới thiệu về các cơ sở của trường Đại học Đồng Nai
1