logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
8/1
8:00 Họp liên tịch Phòng họp A
14:00 Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp BGH, Lãnh đạo khoa TH-MN, BM. QLGD, P. ĐT, P. KH-TC Phòng họp A
  19:00  Dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày HS SV     HT 200
Thứ 3
9/1
8:00 Dự họp BCH ĐB khối các cơ quan Tỉnh TP theo giấy mời
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
10/1
8:00 Dự Hội nghị tại Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai TP theo giấy mời
 8:00 Dự Hội nghị thẩm định kết quả đánh giá các chi, đảng bộ và đảng viên năm 2017   TP theo giấy mời  
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
11/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp tổng kết các hoạt động các dịnh vụ năm 2017 BGH, Đại diện các dịch vụ, P. TC-HC, P. QT-TB B107
Thứ 6
12/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban giám hiệu
Thứ 7
13/1
7:00
13:30 Họp ban coi thi Chứng chỉ Tin học Theo quyết định A102
Chủ Nhật
14/1
7:00 Họp ban coi thi Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học  Theo quyết định A102
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018
Lịch công tác tuần từ 3/12/2018 đến 9/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 2/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018
Lịch công tác tuần từ 19/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018
Lịch công tác tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
Lịch công tác tuần từ 13/08/2018 đến 19/08/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018