logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
8/1
8:00 Họp liên tịch Phòng họp A
14:00 Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp BGH, Lãnh đạo khoa TH-MN, BM. QLGD, P. ĐT, P. KH-TC Phòng họp A
  19:00  Dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày HS SV     HT 200
Thứ 3
9/1
8:00 Dự họp BCH ĐB khối các cơ quan Tỉnh TP theo giấy mời
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
10/1
8:00 Dự Hội nghị tại Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai TP theo giấy mời
 8:00 Dự Hội nghị thẩm định kết quả đánh giá các chi, đảng bộ và đảng viên năm 2017   TP theo giấy mời  
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
11/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp tổng kết các hoạt động các dịnh vụ năm 2017 BGH, Đại diện các dịch vụ, P. TC-HC, P. QT-TB B107
Thứ 6
12/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban giám hiệu
Thứ 7
13/1
7:00
13:30 Họp ban coi thi Chứng chỉ Tin học Theo quyết định A102
Chủ Nhật
14/1
7:00 Họp ban coi thi Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học  Theo quyết định A102
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 24/06/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018