logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
8/1
8:00 Họp liên tịch Phòng họp A
14:00 Họp giáo viên tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp BGH, Lãnh đạo khoa TH-MN, BM. QLGD, P. ĐT, P. KH-TC Phòng họp A
  19:00  Dự lễ kỷ niệm 68 năm ngày HS SV     HT 200
Thứ 3
9/1
8:00 Dự họp BCH ĐB khối các cơ quan Tỉnh TP theo giấy mời
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
10/1
8:00 Dự Hội nghị tại Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai TP theo giấy mời
 8:00 Dự Hội nghị thẩm định kết quả đánh giá các chi, đảng bộ và đảng viên năm 2017   TP theo giấy mời  
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
11/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp tổng kết các hoạt động các dịnh vụ năm 2017 BGH, Đại diện các dịch vụ, P. TC-HC, P. QT-TB B107
Thứ 6
12/1
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban giám hiệu
Thứ 7
13/1
7:00
13:30 Họp ban coi thi Chứng chỉ Tin học Theo quyết định A102
Chủ Nhật
14/1
7:00 Họp ban coi thi Hội đồng thi Chứng chỉ Tin học  Theo quyết định A102
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 01/1/2018 đến 07/1/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017
Lịch công tác tuần từ 4/12/2017 đến 10/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 3/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017
Lịch công tác tuần từ 6/11/2017 đến 12/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 5/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017