logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
29/5
8:00 Ban Giám hiệu họp với các phòng chức năng, các khoa có sinh viên các ngành ngoài SP nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên trường ĐHĐN lần thứ I P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
30/5
7:30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy
 13:30  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ     P.họp B1.07
16:00 Họp Liên tịch  P.họp B1.07
Thứ 4
31/5
7:30 Khai mạc tổ chức ngày hội việc làm lần thứ I trường ĐHĐN  Theo thông báo và giấy mời Nhà thi đấu đa năng
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
1/6
8:00-9:00 Thanh tra theo kế hoạch: Phòng NCKH-QHQT
9:00-10:00   Thanh tra theo kế hoạch: Phòng TCHC    
13:30 Họp giao ban tháng 6 năm 2017  P.họp B1.07
Thứ 6
2/6
8:00 -10:00 Thanh tra theo kế hoạch: TT Văn hóa Điếc, Tạp chí Khoa học
 10:00-11:00  Thanh tra theo kế hoạch: Phòng TTPC    
14:00 Họp Giám hiệu
   15:30 Họp Chi Bộ Quản Lý 1     P.họp B1.07
Thứ 7
3/6


Chủ Nhật
4/6


 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 8/01/2018 đến 14/01/2018