logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
24/9
8:00 Tiếp tục tập huấn về công tác kiểm định chất lượng theo kế hoạch
14:00 Ban Giám hiệu làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐH Vinh P.họp A
Thứ 3
25/9
8:00 Ban Giám hiệu làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư P.họp B1.07
8:00  Dự Hội nghị tại Sở Nội vụ    
14:00 Ban Giám hiệu làm việc với TT Khiếm thính và nhà tài trợ P.họp B1.07
Thứ 4
26/9
10:00 Họp Thường trực Hội đồng thi Chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia P.họp A
 14:00  Họp triển khai công tác tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm học 2018-2019  BGH, trưởng các đơn vị  P.họp B1.07
16:00 Họp Ban Thường vụ P.họp B1.07
Thứ 5
27/9
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
 8:00  Họp Liên tịch    P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
28/9
8:00 Hội nghị Công chức viên chức Theo thông báo và giấy mời HT200
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 7
29/9


Chủ Nhật
30/8
8:00 Tổng kết Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tại Biên Hòa
8:00 Tổng kết Lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại Cẩm Mỹ  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 20/04/2020 đến 26/04/2020
Lịch công tác tuần từ 13/04/2020 đến 19/04/2020
Lịch công tác tuần từ 06/04/2020 đến 12/04/2020
Lịch công tác tuần từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lịch công tác tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020
Lịch công tác tuần từ 16/03/2020 đến 22/03/2020
Lịch công tác tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020
Lịch công tác tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020
Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lịch công tác tuần từ 17/02/2020 đến 23/02/2020
Lịch công tác tuần từ 10/02/2020 đến 16/02/2020
Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020
Lịch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lịch công tác tuần từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lịch công tác tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lịch công tác tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
Lịch công tác tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
Lịch công tác tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
Lịch công tác tuần từ 9/12/2019 đến 15/12/2019