logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
22/5
7:30 Họp Ban thường vụ Đảng ủy P.họp B1.07
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
Thứ 3
23/5
8:00-9:00 Thanh tra theo kế hoạch: Trường PT THSP P.họp A
9:00-10:00 Thanh tra theo kế hoạch: Trung tâm HTSV-QHDN P.họp A
Thứ 4
24/5
7:30 Dự Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 trường THSP  Theo giấy mời Cơ sở 4
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
25/5
8:00

Dự triển khai nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 BCH TW (Khóa XII)

Theo giấy mời
8:00-9:00 Thanh tra theo kế hoạch: Phòng KHTC P.họp A
Thứ 6
26/5
8:00 Họp lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể về công tác TCCB Theo thông báo của P.TCHC P.họp B1.07
 9:00  Duyệt văn kiện về công tác chuẩn bị Đại hội CĐBP  Theo thông báoCĐCS  P.họp A
 14:00  Họp lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể về công tác TCCB  Theo Thông báo  P.họp B1.07
 15:00  Họp Thường trực HĐ Thi chứng chỉ Ngoại ngữ    P.họp B1.07
16:00 Họp Ban giám hiệu P.họp B1.07
Thứ 7
27/5
7:30 Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Cao đẳng Tiểu học hệ VLVH khóa 2014-2107 theo kế hoạch

Chủ Nhật
28/5
7:00 Họp Ban coi thi Hội đồng thi chứng chỉ Ngoại ngữ P.họp B1.01

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 8/01/2018 đến 14/01/2018