logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
21/11
9:00  Họp Ban Giám hiệu
20:00  Chiếu phim về trường Đại học Đồng Nai trên kênh ĐN2
Thứ 3
22/11
8:00  Họp đánh giá công vụ các đơn vị, TP: BGH, Lãnh đạo các đơn vị tại P.họp B1.07
Thứ 4
23/11
8:00  Duyệt kế hoạch năm học của các phòng và Trung tâm theo kế hoạch của phòng TC-HC tại P.họp A
Thứ 5
24/11
14:00 BGH Tổ chức đối thoại với sinh viên theo kế hoạch tại HT800, TP: Theo thông báo của nhà trường
Thứ 6
25/11
14:00 BGH tổ chức gặp mặt cán bộ viên chức nghỉ chính sách đến thời điểm tháng 11/2016, TP: theo giấy mời tại P.họp A
15:00  Họp Ban Giám hiệu
Thứ 7
26/11

Chủ Nhật
27/11

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 27/03/2017 đến 2/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 6/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 26/02/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ 6/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 29/01/2017
Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 22/01/2017
Lịch công tác tuần từ 9/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 2/1/2017 đến 8/1/2017
Lịch công tác tuần từ 26/12/2016 đến 1/1/2017
Lịch công tác tuần từ 19/12/2016 đến 25/12/2016
Lịch công tác tuần từ 12/12/2016 đến 18/12/2016
Lịch công tác tuần từ 28/11/2016 đến 04/12/2016
Lịch công tác tuần từ 14/11/2016 đến 20/11/2016
Lịch công tác tuần từ 07/11/2016 đến 13/11/2016
Lịch công tác tuần từ 31/10/2016 đến 06/11/2016
Lịch công tác tuần từ 24/10/2016 đến 30/10/2016
12