logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
20/5
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Dự Hội nghị tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Theo giấy mời
 14:30  Dự Hội nghị tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai  Theo giấy mời  
Thứ 3
21/5
8:00 Họp BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Theo giấy mời
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 4
22/5
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
23/5
8:00 Họp Hội đồng thi Chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học Theo Quyết định P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường


Thứ 6
24/5
7:00 Làm việc bình thường
15:00 Họp Hội nghị HCCB "Tổng kết công tác thi đua yêu nước 2015-2019" Theo giấy mời P.họp B1.07
Thứ 7
25/5
8:00  Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng Theo danh sách thông báo P.D1.05
 
Chủ Nhật
26/5
7:00 Họp Hội đồng thi Chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học Theo Quyết định P.họp B1.07
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 20/04/2020 đến 26/04/2020
Lịch công tác tuần từ 13/04/2020 đến 19/04/2020
Lịch công tác tuần từ 06/04/2020 đến 12/04/2020
Lịch công tác tuần từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lịch công tác tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020
Lịch công tác tuần từ 16/03/2020 đến 22/03/2020
Lịch công tác tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020
Lịch công tác tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020
Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lịch công tác tuần từ 17/02/2020 đến 23/02/2020
Lịch công tác tuần từ 10/02/2020 đến 16/02/2020
Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020
Lịch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lịch công tác tuần từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lịch công tác tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lịch công tác tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
Lịch công tác tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
Lịch công tác tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
Lịch công tác tuần từ 9/12/2019 đến 15/12/2019