logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
18/9
8:00 Ban Giám hiệu làm việc với TT TTTV v/v tổ chức nghiệp vụ thư viện tại cơ sở
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
19/9
8:00 Họp Hội đồng thanh lý tài sản
Theo QĐ
P.họp A
14:00 Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo P. Đào tạo
P.họp A
Thứ 4
20/9
8:00 Làm việc với đoàn kiểm tra của Liên hội các Hội Khoa học tỉnh
BGH, P.NCKH-SĐH&QHQT, P.TCHC, ĐT
14:00 Họp Ban Thanh tra HĐ Tuyển sinh năm học 2017-2018
Phòng Tiếp dân
Thứ 5
21/9
8:00 Ban Giám hiệu làm việc với BGH trường PT. THSP và P. TCHC
P.họp A
14:00 Họp Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị v/v tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 và chuẩn bị tổ chức thi Olympic Vật lý toàn quốc năm 2018
P.họp B1.07
Thứ 6
22/9
8:00 Họp Thường trực Hội đồng thi Chứng chỉ ngoại ngữ
Theo QĐ
P.họp A
14:00
Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo P.KT và ĐBCL
   P.họp A
16:00 Họp Ban giám hiệu
P.họp A
Thứ 7
23/9
8:00 Làm việc với Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
BGH, trưởng các đơn vị
P.họp B1.07
Chủ Nhật
24/9
7:00 Họp Ban coi thi Chứng chỉ ngoại ngữ
Theo QĐ
P.họp B1.01

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 25/06/2018 đến 01/07/2018
Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 24/06/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018