logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
17/12
8:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. TTPC  Theo Quyết định
14:00   Họp Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản năm 2018  Theo Quyết định  P.họp B1.07
15:00 Họp Hội đồng tuyển viên chức năm 2018 P.họp B1.07
Thứ 3
18/12
8:00-9:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. Đào tạo (Tổ 1), Khoa THMN (Tổ 2)
Theo Quyết định
9:00-10:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. NCKH (Tổ 1), Khoa Ngoại ngữ (Tổ 2) Theo Quyết định
 14:00  Họp BCH Đảng ủy mở rộng  Mời Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ dự  P.họp B1.07
Thứ 4
19/12
8:00-9:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. QTTB (Tổ 1), Khoa SP KHXH (Tổ 2) Theo Quyết định
9:00-10:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. TCHC (Tổ 1), Khoa SP KHTN (Tổ 2) Theo Quyết định
Thứ 5
20/12
8:00-9:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị TT HTSV&QHDN (Tổ 1), Khoa TDNH (Tổ 2) Theo Quyết định
 9:00-10:00  Lịch làm việc với thanh tra đơn vị TT TTTV (Tổ 1), Khoa Tổng hợp (Tổ 2)  Theo Quyết định  
14:00 Tổng kết công tác TTSP đợt 1 và kiểm tra công tác TTSP đợt 2  Ban chỉ đạo TTSP, các cụm trưởng P.họp B1.07
16:00   Họp Thường trực HĐ thi Chứng chỉ tin học quốc gia    P.họp B1.07
 
Thứ 6
21/12
 6:00  Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh  Theo Thông báo  
8:00-9:00 Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. CTSV (Tổ 1), Bộ môn LLCT (Tổ 2) Theo Quyết định
 9:00-10:00  Lịch làm việc với thanh tra đơn vị P. KHTC (Tổ 1), Bộ môn QLGD (Tổ 2)  Theo Quyết định  
 15:00  Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân (22-12-2018)    
16:00 Họp Ban Giám hiệu
Thứ 7
22/12
 
 
Chủ Nhật
23/12
 7:00 Họp Ban choi thi CCTH Quốc gia P.họp B1.06
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 18/03/2019 đến 24/03/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 17/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/02/2019 đến 24/02/2019
Lịch công tác tuần từ 11/02/2019 đến 17/02/2019
Lịch công tác tuần từ 04/02/2019 đến 10/02/2019
Lịch công tác tuần từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
Lịch công tác tuần từ 21/01/2019 đến 27/01/2019
Lịch công tác tuần từ 14/01/2019 đến 20/01/2019
Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 31/12/2018 đến 06/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018
Lịch công tác tuần từ 3/12/2018 đến 9/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 2/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018
Lịch công tác tuần từ 19/10/2018 đến 04/11/2018