logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
17/10
8:00 Họp Ban Giám hiệu tại P.họp A
 14:00 Dự Hội nghị tại Sở KHCN, TP: Theo giấy mời      
15:00 Khai giảng lớp dạy tiếng Anh cho SV Lào, Campuchia tại HT200, TP: Giấy mời      
16:00 Làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đào tạo, TP: BGH, P.Đào tạo, P.KT, P.TC-HC, P.KH-TC tại P.họp B1.07
Thứ 3
18/10
7:30

Dự Hội nghị tổng kết 4 năm công tác TTPC (Luật khiếu nại tố cáo) TP: GM

8:00 Họp HĐ Thi tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại phòng họp A, TP: Theo QĐ
Thứ 4
19/10
8:00 Duyệt kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 của các Khoa theo thông báo của P.Đào Tạo, TP: BGH, trưởng các phòng, các khoa tại phòng họp A
14:00 Duyệt dự toán năm 2017, TP: Theo giấy mời
Thứ 5
20/10
9:00 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với bộ môn QLGD tại P.họp B1.07
9:30 Dự mở thầu, gói thầu số 1, TP: Theo giấy mời tại P.họp A
Thứ 6
21/10

Hội nghị triển khai QĐ số 49/2016 của UBND tỉnh ĐN về công tác đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của CBVC hàng năm, TP: Trưởng các đơn vị và cán bộ vp tại: P.họp B1.07
Thứ 7
22/10
8:00 Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tổng hợp, tại HT800. TP: Theo giấy mời
Chủ Nhật
23/10

Họp ban coi thi tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, TP: theo quyết định tại P.họp B1.07

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 21/08/2017 đến 27/08/2017
Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 20/08/2017
Lịch công tác tuần từ 07/08/2017 đến 13/08/2017
Lịch công tác tuần từ 31/07/2017 đến 06/08/2017
Lịch công tác tuần từ 24/07/2017 đến 30/07/2017
Lịch công tác tuần từ 17/07/2017 đến 23/07/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 3/07/2017 đến 9/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 2/07/2017
Lịch công tác tuần từ 19/06/2017 đến 25/06/2017
Lịch công tác tuần từ 12/06/2017 đến 18/06/2017
Lịch công tác tuần từ 5/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 29/05/2017 đến 4/06/2017
Lịch công tác tuần từ 22/05/2017 đến 28/05/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 8/05/2017 đến 14/05/2017
Lịch công tác tuần từ 1/05/2017 đến 7/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 17/04/2017 đến 23/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
123