logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
17/10
8:00 Họp Ban Giám hiệu tại P.họp A
 14:00 Dự Hội nghị tại Sở KHCN, TP: Theo giấy mời      
15:00 Khai giảng lớp dạy tiếng Anh cho SV Lào, Campuchia tại HT200, TP: Giấy mời      
16:00 Làm việc với đơn vị cung cấp phần mềm quản lý đào tạo, TP: BGH, P.Đào tạo, P.KT, P.TC-HC, P.KH-TC tại P.họp B1.07
Thứ 3
18/10
7:30

Dự Hội nghị tổng kết 4 năm công tác TTPC (Luật khiếu nại tố cáo) TP: GM

8:00 Họp HĐ Thi tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại phòng họp A, TP: Theo QĐ
Thứ 4
19/10
8:00 Duyệt kế hoạch chuyên môn năm học 2016-2017 của các Khoa theo thông báo của P.Đào Tạo, TP: BGH, trưởng các phòng, các khoa tại phòng họp A
14:00 Duyệt dự toán năm 2017, TP: Theo giấy mời
Thứ 5
20/10
9:00 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với bộ môn QLGD tại P.họp B1.07
9:30 Dự mở thầu, gói thầu số 1, TP: Theo giấy mời tại P.họp A
Thứ 6
21/10

Hội nghị triển khai QĐ số 49/2016 của UBND tỉnh ĐN về công tác đánh giá mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của CBVC hàng năm, TP: Trưởng các đơn vị và cán bộ vp tại: P.họp B1.07
Thứ 7
22/10
8:00 Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập khoa Tổng hợp, tại HT800. TP: Theo giấy mời
Chủ Nhật
23/10

Họp ban coi thi tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh, TP: theo quyết định tại P.họp B1.07

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 27/03/2017 đến 2/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 6/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 26/02/2017
Lịch công tác tuần từ 13/02/2017 đến 19/02/2017
Lịch công tác tuần từ 6/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 29/01/2017
Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 22/01/2017
Lịch công tác tuần từ 9/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 2/1/2017 đến 8/1/2017
Lịch công tác tuần từ 26/12/2016 đến 1/1/2017
Lịch công tác tuần từ 19/12/2016 đến 25/12/2016
Lịch công tác tuần từ 12/12/2016 đến 18/12/2016
Lịch công tác tuần từ 28/11/2016 đến 04/12/2016
Lịch công tác tuần từ 21/11/2016 đến 27/11/2016
Lịch công tác tuần từ 14/11/2016 đến 20/11/2016
Lịch công tác tuần từ 07/11/2016 đến 13/11/2016
Lịch công tác tuần từ 31/10/2016 đến 06/11/2016
12