logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
17/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 4 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Quản lý 3 P.họp B1.06
Thứ 3
18/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 5 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 2 P.họp B1.06
Thứ 4
19/4
8:00 Xét kết quả học tập cho sinh viên các khóa Học kỳ I năm học 2016-2017 BGH, Trưởng các phòng, chủ nhiệm các khoa P.họp A
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 6 P.họp B1.06
Thứ 5
20/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 8 P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Giảng dạy 7    P.họp B1.01
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 3 P.họp B1.06
Thứ 6
21/4
7:00 Dự Hội nghị do Bộ GD&ĐT tổ chức Theo giấy mời Phú Thọ
 8:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 1    P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 2    P.họp B1.06
15:00 Họp Ban Giám hiệu
Thứ 7
22/3

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch từ 20/4-23/4/2017
Trường Đại học Đồng Nai

Chủ Nhật
23/4
 

 P.họp B1.06

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 8/01/2018 đến 14/01/2018
Lịch công tác tuần từ 01/1/2018 đến 07/1/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017
Lịch công tác tuần từ 4/12/2017 đến 10/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 3/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017
Lịch công tác tuần từ 6/11/2017 đến 12/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 5/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017
Lịch công tác tuần từ 9/10/2017 đến 15/10/2017
Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 25/09/2017 đến 1/10/2017