logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
17/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 4 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Quản lý 3 P.họp B1.06
Thứ 3
18/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 5 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 2 P.họp B1.06
Thứ 4
19/4
8:00 Xét kết quả học tập cho sinh viên các khóa Học kỳ I năm học 2016-2017 BGH, Trưởng các phòng, chủ nhiệm các khoa P.họp A
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 6 P.họp B1.06
Thứ 5
20/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 8 P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Giảng dạy 7    P.họp B1.01
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 3 P.họp B1.06
Thứ 6
21/4
7:00 Dự Hội nghị do Bộ GD&ĐT tổ chức Theo giấy mời Phú Thọ
 8:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 1    P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 2    P.họp B1.06
15:00 Họp Ban Giám hiệu
Thứ 7
22/3

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch từ 20/4-23/4/2017
Trường Đại học Đồng Nai

Chủ Nhật
23/4
 

 P.họp B1.06

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 18/06/2018 đến 24/06/2018
Lịch công tác tuần từ 11/06/2018 đến 17/06/2018
Lịch công tác tuần từ 04/06/2018 đến 10/06/2018
Lịch công tác tuần từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018