logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
17/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 4 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Quản lý 3 P.họp B1.06
Thứ 3
18/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 5 P.họp B1.06
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 2 P.họp B1.06
Thứ 4
19/4
8:00 Xét kết quả học tập cho sinh viên các khóa Học kỳ I năm học 2016-2017 BGH, Trưởng các phòng, chủ nhiệm các khoa P.họp A
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 6 P.họp B1.06
Thứ 5
20/4
8:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 8 P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Giảng dạy 7    P.họp B1.01
14:00 Đại hội Chi bộ Giảng dạy 3 P.họp B1.06
Thứ 6
21/4
7:00 Dự Hội nghị do Bộ GD&ĐT tổ chức Theo giấy mời Phú Thọ
 8:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 1    P.họp B1.06
 14:00  Đại hội Chi bộ Sinh viên 2    P.họp B1.06
15:00 Họp Ban Giám hiệu
Thứ 7
22/3

Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức, viên chức của tỉnh Đồng Nai theo kế hoạch từ 20/4-23/4/2017
Trường Đại học Đồng Nai

Chủ Nhật
23/4
 

 P.họp B1.06

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 20/08/2017
Lịch công tác tuần từ 07/08/2017 đến 13/08/2017
Lịch công tác tuần từ 31/07/2017 đến 06/08/2017
Lịch công tác tuần từ 24/07/2017 đến 30/07/2017
Lịch công tác tuần từ 17/07/2017 đến 23/07/2017
Lịch công tác tuần từ 10/07/2017 đến 16/07/2017
Lịch công tác tuần từ 3/07/2017 đến 9/07/2017
Lịch công tác tuần từ 26/06/2017 đến 2/07/2017
Lịch công tác tuần từ 19/06/2017 đến 25/06/2017
Lịch công tác tuần từ 12/06/2017 đến 18/06/2017
Lịch công tác tuần từ 5/06/2017 đến 11/06/2017
Lịch công tác tuần từ 29/05/2017 đến 4/06/2017
Lịch công tác tuần từ 22/05/2017 đến 28/05/2017
Lịch công tác tuần từ 15/05/2017 đến 21/05/2017
Lịch công tác tuần từ 8/05/2017 đến 14/05/2017
Lịch công tác tuần từ 1/05/2017 đến 7/05/2017
Lịch công tác tuần từ 24/04/2017 đến 30/04/2017
Lịch công tác tuần từ 10/04/2017 đến 16/04/2017
Lịch công tác tuần từ 3/04/2017 đến 9/04/2017
Lịch công tác tuần từ 27/03/2017 đến 2/04/2017
123