logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
15/5
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Phối hợp với TTGDTX Huế tổ chức Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp ĐHTX HT200
Thứ 3
16/5
8:00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác thẩm định và xác nhận ĐKĐBCL GDĐH năm 2017 của trường Theo KH của TT KĐCL ĐH Đà Nẵng BGH, các phòng chức năng có liên quan P.họp B1.07
14:00-16:00 Thanh tra theo Kế hoạch, Thứ tự: Khoa Tự nhiên, Xã hội, Ngoại ngữ VP Khoa
Thứ 4
17/5
8:00 Tiếp và làm việc với Đoàn công tác giám sát của UBKT Tỉnh ủy BGH, P.TCHC, ĐT, KT, CTSV P.họp B1.07
14:00-16:00 Thanh tra theo Kế hoạch, Thứ tự: Khoa Tiểu học - Mầm non, Tổng hợp, Kinh tế VP Khoa
Thứ 5
18/5
8:00 - 9:00 Thanh tra theo Kế hoạch: P. CTSV P.họp A
 9:00 - 10:00  Thanh tra theo Kế hoạch: P. KT    P.họp A
14:00 -16:000 Thanh tra theo kế hoạch, Thứ tự: TTTT-TV, TTNN-TH, Khoa TDNH VP các đơn vị
Thứ 6
19/5
8:00 -9:00 Thanh tra theo kế hoạch: P. Đào tạo  P.họp A
 9:00-10:00  Thanh tra theo kế hoạch: P. Quản trị - Thiết bị    P.họp A
14:00 Họp Ban giám hiệu
Thứ 7
20/5


Chủ Nhật
21/5


 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 21/05/2018 đến 27/05/2018
Lịch công tác tuần từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Lịch công tác tuần từ 07/05/2018 đến 13/05/2018
Lịch công tác tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018
Lịch công tác tuần từ 23/04/2018 đến 29/04/2018
Lịch công tác tuần từ 16/04/2018 đến 22/04/2018
Lịch công tác tuần từ 09/04/2018 đến 15/04/2018
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 08/04/2018
Lịch công tác tuần từ 26/03/2018 đến 01/04/2018
Lịch công tác tuần từ 19/03/2018 đến 25/03/2018
Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 18/03/2018
Lịch công tác tuần từ 5/03/2018 đến 11/03/2018
Lịch công tác tuần từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Lịch công tác tuần từ 19/02/2018 đến 25/02/2018
Lịch công tác tuần từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Lịch công tác tuần từ 5/02/2018 đến 11/02/2018
Lịch công tác tuần từ 29/01/2018 đến 04/02/2018
Lịch công tác tuần từ 22/01/2018 đến 28/01/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 8/01/2018 đến 14/01/2018