logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
13/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
14/8
7:00 Làm việc bình thường
14:00   Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ  Theo thông báo  P.họp B1.07
16:00 Ban Giám hiệu làm việc với Trường, Phó P.TCHC P.họp A
Thứ 4
15/8
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
 9:00  Họp triển khai công tác tổ chức tổng kết và trao bằng TN cho SV hệ CĐ K40 và hệ ĐH K4  BGH, Trưởng các đơn vị  P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
16/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
17/8
8:00 Khai mạc Lớp Biên phiên dịch Theo giấy mời P.họp B1.07
 8:30  Làm việc với đoàn khảo sát triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2  Theo giấy mời  P.họp A
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
18/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp huyện Đức Long, Lâm Đồng

Chủ Nhật
19/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/07/2019 đến 21/07/2019
Lịch công tác tuần từ 08/07/2019 đến 14/07/2019
Lịch công tác tuần từ 01/07/2019 đến 07/07/2019
Lịch công tác tuần từ 24/06/2019 đến 30/06/2019
Lịch công tác tuần từ 17/06/2019 đến 23/06/2019
Lịch công tác tuần từ 10/06/2019 đến 16/06/2019
Lịch công tác tuần từ 03/06/2019 đến 09/06/2019
Lịch công tác tuần từ 27/05/2019 đến 02/06/2019
Lịch công tác tuần từ 20/05/2019 đến 26/05/2019
Lịch công tác tuần từ 13/05/2019 đến 19/05/2019
Lịch công tác tuần từ 06/05/2019 đến 12/05/2019
Lịch công tác tuần từ 29/04/2019 đến 05/05/2019
Lịch công tác tuần từ 22/04/2019 đến 28/04/2019
Lịch công tác tuần từ 15/04/2019 đến 21/04/2019
Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 07/04/2019
Lịch công tác tuần từ 25/03/2019 đến 31/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/03/2019 đến 24/03/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 17/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019