logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
13/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
14/8
7:00 Làm việc bình thường
14:00   Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ  Theo thông báo  P.họp B1.07
16:00 Ban Giám hiệu làm việc với Trường, Phó P.TCHC P.họp A
Thứ 4
15/8
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
 9:00  Họp triển khai công tác tổ chức tổng kết và trao bằng TN cho SV hệ CĐ K40 và hệ ĐH K4  BGH, Trưởng các đơn vị  P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
16/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
17/8
8:00 Khai mạc Lớp Biên phiên dịch Theo giấy mời P.họp B1.07
 8:30  Làm việc với đoàn khảo sát triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2  Theo giấy mời  P.họp A
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
18/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp huyện Đức Long, Lâm Đồng

Chủ Nhật
19/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018
Lịch công tác tuần từ 19/10/2018 đến 04/11/2018
Lịch công tác tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018
Lịch công tác tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018
Lịch công tác tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018
Lịch công tác tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018
Lịch công tác tuần từ 24/09/2018 đến 30/09/2018
Lịch công tác tuần từ 17/09/2018 đến 23/09/2018
Lịch công tác tuần từ 10/09/2018 đến 16/09/2018
Lịch công tác tuần từ 03/09/2018 đến 09/09/2018
Lịch công tác tuần từ 27/08/2018 đến 02/09/2018
Lịch công tác tuần từ 20/08/2018 đến 26/08/2018
Lịch công tác tuần từ 06/08/2018 đến 12/08/2018
Lịch công tác tuần từ 30/07/2018 đến 05/08/2018
Lịch công tác tuần từ 23/07/2018 đến 29/07/2018
Lịch công tác tuần từ 16/07/2018 đến 22/07/2018
Lịch công tác tuần từ 09/07/2018 đến 15/07/2018
Lịch công tác tuần từ 02/07/2018 đến 08/07/2018
Lịch công tác tuần từ 25/06/2018 đến 01/07/2018