logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
13/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
14/8
7:00 Làm việc bình thường
14:00   Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác tổ chức cán bộ  Theo thông báo  P.họp B1.07
16:00 Ban Giám hiệu làm việc với Trường, Phó P.TCHC P.họp A
Thứ 4
15/8
8:00 Họp Ban chấp hành Đảng bộ P.họp B1.07
 9:00  Họp triển khai công tác tổ chức tổng kết và trao bằng TN cho SV hệ CĐ K40 và hệ ĐH K4  BGH, Trưởng các đơn vị  P.họp B1.07
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 5
16/8
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 6
17/8
8:00 Khai mạc Lớp Biên phiên dịch Theo giấy mời P.họp B1.07
 8:30  Làm việc với đoàn khảo sát triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2  Theo giấy mời  P.họp A
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
18/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp huyện Đức Long, Lâm Đồng

Chủ Nhật
19/8
8:00 Tổng kết các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp tại Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 18/03/2019 đến 24/03/2019
Lịch công tác tuần từ 11/03/2019 đến 17/03/2019
Lịch công tác tuần từ 04/03/2019 đến 10/03/2019
Lịch công tác tuần từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/02/2019 đến 24/02/2019
Lịch công tác tuần từ 11/02/2019 đến 17/02/2019
Lịch công tác tuần từ 04/02/2019 đến 10/02/2019
Lịch công tác tuần từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
Lịch công tác tuần từ 21/01/2019 đến 27/01/2019
Lịch công tác tuần từ 14/01/2019 đến 20/01/2019
Lịch công tác tuần từ 07/01/2019 đến 13/01/2019
Lịch công tác tuần từ 31/12/2018 đến 06/01/2019
Lịch công tác tuần từ 24/12/2018 đến 30/12/2018
Lịch công tác tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018
Lịch công tác tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018
Lịch công tác tuần từ 3/12/2018 đến 9/12/2018
Lịch công tác tuần từ 26/11/2018 đến 2/12/2018
Lịch công tác tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018
Lịch công tác tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018
Lịch công tác tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018