logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
13/2
7:30 Tổ chức chào cờ Theo thông báo của trường HT 200
 8:30  Họp chi bộ quản lý 2    P. họp A
Thứ 3
14/2
8:00 Họp Ban chỉ đạo công tác mở các mã ngành đào tạo trình độ Đại học và Cao học năm 2017 Theo QĐ P. họp A
Thứ 4
15/2
8:00 Làm việc với công ty phần mềm QLĐT BGH, PĐT, P.CTSV, TCHC,KHTC. P. họp B1.07
Thứ 5
16/2
8:00 Họp Hội đồng duyệt tài liệu BDTX  CBQL Theo Quyết định P. họp A
15:00 Duyệt đề cương đề tài NCKH  P.họp B1.07
Thứ 6
17/2
14:00 BGH, P.TCHC làm việc với Ban GĐ TTNC và PT văn hóa Điếc P.họp A
16:00 Họp Ban giám hiệu P.họp A
Thứ 7
18/2

Chủ Nhật
19/2

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 27/03/2017 đến 2/04/2017
Lịch công tác tuần từ 20/03/2017 đến 26/03/2017
Lịch công tác tuần từ 13/03/2017 đến 19/03/2017
Lịch công tác tuần từ 6/03/2017 đến 12/03/2017
Lịch công tác tuần từ 27/02/2017 đến 05/03/2017
Lịch công tác tuần từ 20/02/2017 đến 26/02/2017
Lịch công tác tuần từ 6/02/2017 đến 12/02/2017
Lịch công tác tuần từ 23/01/2017 đến 29/01/2017
Lịch công tác tuần từ 16/01/2017 đến 22/01/2017
Lịch công tác tuần từ 9/01/2017 đến 15/01/2017
Lịch công tác tuần từ 2/1/2017 đến 8/1/2017
Lịch công tác tuần từ 26/12/2016 đến 1/1/2017
Lịch công tác tuần từ 19/12/2016 đến 25/12/2016
Lịch công tác tuần từ 12/12/2016 đến 18/12/2016
Lịch công tác tuần từ 28/11/2016 đến 04/12/2016
Lịch công tác tuần từ 21/11/2016 đến 27/11/2016
Lịch công tác tuần từ 14/11/2016 đến 20/11/2016
Lịch công tác tuần từ 07/11/2016 đến 13/11/2016
Lịch công tác tuần từ 31/10/2016 đến 06/11/2016
Lịch công tác tuần từ 24/10/2016 đến 30/10/2016
12