logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
11/9
7:00 Làm việc bình thường
13:00 Làm việc bình thường
Thứ 3
12/9
9:00 Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo P. QT-TB P.họp A
14:00 Ban Giám hiệu, P.TCHC, P.QTTB, P. CTSV làm việc với lãnh đạo THSP Cơ sở 3
Thứ 4
13/9
7:00 Làm việc bình thường
14:00 Họp Ban tổ chức Đại học Công đoàn cơ sở Theo Thông báo của Công đoàn trường P.họp A
Thứ 5
14/9
8:00 Ban Giám hiệu làm việc với lãnh đạo P.TTPC P.họp A
14:00 Ban Giám hiệu làm việc Giám đốc Sở Nội vụ P.họp B1.07
Thứ 6
15/9
8:00 Hội nghị Công tác TTSP năm học 2016-2017 Ban Chỉ đạo TTSP cấp trường và đại biểu theo giấy mời HT200
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
16/9
8:00 Tổ chức học chính trị đầu năm học 2017-2018 (cả ngày) Theo thông báo HT200
8:30
Tổng kết năm học 2016-2017 và khai giảng năm học mới của Trung tâm Nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc Theo giấy mời HT800
Chủ Nhật
17/9

 

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Lịch công tác tuần từ 8/01/2018 đến 14/01/2018
Lịch công tác tuần từ 01/1/2018 đến 07/1/2018
Lịch công tác tuần từ 25/12/2017 đến 31/12/2017
Lịch công tác tuần từ 18/12/2017 đến 24/12/2017
Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 17/12/2017
Lịch công tác tuần từ 4/12/2017 đến 10/12/2017
Lịch công tác tuần từ 27/11/2017 đến 3/12/2017
Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 26/11/2017
Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 19/11/2017
Lịch công tác tuần từ 6/11/2017 đến 12/11/2017
Lịch công tác tuần từ 30/10/2017 đến 5/11/2017
Lịch công tác tuần từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 22/10/2017
Lịch công tác tuần từ 9/10/2017 đến 15/10/2017
Lịch công tác tuần từ 2/10/2017 đến 8/10/2017
Lịch công tác tuần từ 25/09/2017 đến 1/10/2017
Lịch công tác tuần từ 18/09/2017 đến 24/09/2017
Lịch công tác tuần từ 4/09/2017 đến 10/09/2017
Lịch công tác tuần từ 28/08/2017 đến 03/09/2017