logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
11/3
7:00 Làm việc bình thường 
13:00 Làm việc bình thường 
Thứ 3
12/3
7:00 Làm việc bình thường 
13:00 Làm việc bình thường 
Thứ 4
13/3
8:00 Họp xét kết quả học tập cho sinh viên hệ Cao đẳng K43 và sinh viên hệ Đại học K8 các ngành ngoài sư phạm BGH, P.ĐT, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế P.họp B1.07
14:30 Họp v/v hoàn thiện hồ sơ mở mã ngành đào tạo sau đại học BGH, P.Sau ĐH, các khoa (Tự nhiên, Xã hội, Kinh tế, Tiểu học Mầm non), Bộ môn (QLGD, LLCT), P. TCHC, P.QTTB, TT Thông tin thư viện P.họp  B1.07
16:00   Họp công tác cán bộ  BGH, P.TCHC, Trường PTTH SP  P.họp B1.07
Thứ 5
14/3
7:00 Làm việc bình thường 


13:00 Làm việc bình thường 
Thứ 6
15/3
8:00 Hội thảo khoa học chuyên đề "Cá nhân hóa người học qua việc sử dụng công nghệ"  Theo giấy mời HT200
14:00 Họp Ban Giám hiệu P.họp A
Thứ 7
16/3
 
 
Chủ Nhật
17/3
 
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 20/04/2020 đến 26/04/2020
Lịch công tác tuần từ 13/04/2020 đến 19/04/2020
Lịch công tác tuần từ 06/04/2020 đến 12/04/2020
Lịch công tác tuần từ 30/03/2020 đến 05/04/2020
Lịch công tác tuần từ 23/03/2020 đến 29/03/2020
Lịch công tác tuần từ 16/03/2020 đến 22/03/2020
Lịch công tác tuần từ 09/03/2020 đến 15/03/2020
Lịch công tác tuần từ 02/03/2020 đến 08/03/2020
Lịch công tác tuần từ 24/02/2020 đến 01/03/2020
Lịch công tác tuần từ 17/02/2020 đến 23/02/2020
Lịch công tác tuần từ 10/02/2020 đến 16/02/2020
Lịch công tác tuần từ 03/02/2020 đến 09/02/2020
Lịch công tác tuần từ 27/01/2020 đến 02/02/2020
Lịch công tác tuần từ 20/01/2020 đến 26/01/2020
Lịch công tác tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
Lịch công tác tuần từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
Lịch công tác tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
Lịch công tác tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
Lịch công tác tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
Lịch công tác tuần từ 9/12/2019 đến 15/12/2019