logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English
NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM
Thứ 2
3/6
7:30 Tổ chức chào cờ tháng 6/2019 HT200
 8:00  Họp Ban thanh tra theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019  Theo quyết định  P.họp tiếp công dân
 8:00  Họp Chi bộ Quản lý 4    HT200
9:00   Họp Chi bộ Quản lý 1    P.họp B1.07
 9:00  Họp Chi bộ Quản lý 3    P.họp B1.06
11:00 Họp Chi bộ Sinh viên 1 P.họp B1.06
14:30  Họp Chi bộ Trường PT THSP    Cơ sở 4
Thứ 3
4/6
8:00 Họp Ban Giám hiệu VP Đảng ủy
8:00   Thanh tra theo KH phòng Công tác sinh viên, khoa Tiểu học - Mầm non  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
 9:00  Thanh tra theo KH phòng NCKH-SĐH & QHQT, khoa Ngoại ngữ  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
10:00  Họp Chi bộ Quản lý 2    P.họp B1.07
10:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 5    P.họp A1.02
10:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 8    P.họp B1.01
14:00   Thanh tra theo KH phòng Đào tạo, khoa SP KH Tự nhiên  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
 15:00  Thanh tra theo KH phòng Thanh tra pháp chế, khoa SP KH Xã hội  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
15:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 2    P.họp B1.06
 15:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 4    P.họp A1.02
15:3 Họp Chi bộ Giảng dạy 1 HT200
Thứ 4
5/6
8:00 Thanh tra theo KH, phòng TC-HC, khoa Thể dục - Nhạc - Họa Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan VP Đảng ủy
9:00   Thanh tra theo KH phòng QTTB, khoa Tổng hợp  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
10:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 7    HT cơ sở 3
 11:00  Họp Chi bộ Sinh viên 2    P.họp B1.01
 14:00   Thanh tra theo KH phòng KH-TC, Bộ môn Lý luận chính trị  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
15:00  Thanh tra theo KH phòng KT & ĐBCL, Bộ môn Quản lý giáo dục  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
17:00  Họp Chi bộ Giảng dạy 6    P.họp B1.06
Thứ 5
6/6
8:00 Họp Giao ban tháng 6/2019 P.họp B1.07
9:00   Thanh tra theo KH Trung tâm TT-TV, khoa Kỹ thuật  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
10:00   Họp Hội đồng Tuyển sinh hệ Đại học liên thông năm 2019    P.họp B1.07
 14:00  Thanh tra theo KH Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
 15:00  Thanh tra theo KH Trường PT THSP  Tổ thanh tra, trưởng, phó các đơn vị và cán bộ phụ trách có liên quan  VP Đảng ủy
Thứ 6
7/6
8:00 Họp HĐ xét duyệt đề cương đề tài cấp trường Theo quyết định P.họp B1.06
14:00   Họp Ban Giám hiệu    VP Đảng ủy
Thứ 7
8/6
7:00 Họp Ban coi thi Tuyển sinh hệ Đại học liên thông Theo quyết định P.họp B1.01
 
Chủ Nhật
9/6
 
   

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 05/08/2019 đến 11/08/2019
Lịch công tác tuần từ 29/07/2019 đến 04/08/2019
Lịch công tác tuần từ 22/07/2019 đến 28/07/2019
Lịch công tác tuần từ 15/07/2019 đến 21/07/2019
Lịch công tác tuần từ 08/07/2019 đến 14/07/2019
Lịch công tác tuần từ 01/07/2019 đến 07/07/2019
Lịch công tác tuần từ 24/06/2019 đến 30/06/2019
Lịch công tác tuần từ 17/06/2019 đến 23/06/2019
Lịch công tác tuần từ 10/06/2019 đến 16/06/2019
Lịch công tác tuần từ 27/05/2019 đến 02/06/2019
Lịch công tác tuần từ 20/05/2019 đến 26/05/2019
Lịch công tác tuần từ 13/05/2019 đến 19/05/2019
Lịch công tác tuần từ 06/05/2019 đến 12/05/2019
Lịch công tác tuần từ 29/04/2019 đến 05/05/2019
Lịch công tác tuần từ 22/04/2019 đến 28/04/2019
Lịch công tác tuần từ 15/04/2019 đến 21/04/2019
Lịch công tác tuần từ 08/04/2019 đến 14/04/2019
Lịch công tác tuần từ 01/04/2019 đến 07/04/2019
Lịch công tác tuần từ 25/03/2019 đến 31/03/2019
Lịch công tác tuần từ 18/03/2019 đến 24/03/2019