TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Lịch công tác tuần từ 10/04/2023 đến 16/04/2023

Ngày đăng: 10/04/2023 09:20 AM

   

  NGÀY NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN GHI CHÚ

  Thứ 2

  10/04

  (Cả Ngày) Họp quyết toán kinh phí năm 2020+2021+2022 của Trường PTTHSP phòng họp A P. KHTC, Trường PTTHSP (HT, Kế toán, Thủ quỹ,...) Theo Thông báo số 512/TB-ĐHĐN ngày 07/4/2023  
  14:00 BC Sở Tài chính về đầu tư (P.KHTC)      
  14:00 Trao đổi về hợp tác  Phòng họp B107 Tiếp IGC (HT, ĐT, THMN)  

  Thứ 3

  11/04

  08:00 Họp V/v tổ chức lại hoạt động của Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ Trường Đại học Đồng Nai Phòng họp B107 Hiệu trưởng, heo Thông báo số 509/TB-ĐHĐN ngày 07/4/2023  
  Cả Ngày Họp quyết toán kinh phí năm 2020+2021+2022 của Trường PTTHSP phòng họp A P. KHTC, Trường PTTHSP (HT, Kế toán, Thủ quỹ,...) Theo Thông báo số 512/TB-ĐHĐN ngày 07/4/2023  
  15:00 Trao đổi về khởi nghiệp Tại DNRtv Đài PTTH    

  Thứ 4

  12/04

  08:00 Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2023 Tỉnh ủy Theo thông báo, P. CTSV  
  14:00 Họp về việc báo cáo kết quả kiểm kê tài sản theo kế hoạch số 57/KH-ĐHĐN ngày 10/01/2023 Phòng họp B107 Hội đồng kiểm kê tài sản theo QĐ số 1922/QĐ-ĐHĐN ngày 29/12/2022  

  Thứ 5

  13/04

  (Cả Ngày) Họp quyết toán kinh phí năm 2020+2021+2022 của Trường PTTHSP phòng họp A P. KHTC, Trường PTTHSP (HT, Kế toán, Thủ quỹ,...) Theo Thông báo số 512/TB-ĐHĐN ngày 07/4/2023  

  Thứ 6
  14/04

  (Cả Ngày) Họp quyết toán kinh phí năm 2020+2021+2022 của Trường PTTHSP phòng họp A P. KHTC, Trường PTTHSP (HT, Kế toán, Thủ quỹ,...) Theo Thông báo số 512/TB-ĐHĐN ngày 07/4/2023  
  08:00 Họp Sở KHCN - Đánh giá đề tài Mô hình đào tạo nhân lực tại Đồng Nai Sở KHCN Đồng Nai    
   08:00 Họp góp ý thi đua của Bộ GDĐT (P.TCHC-QT) TP.HCM (theo KH đính kèm)    

  Thứ 7

  15/04

  08:00 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng Giảng đường A (200) Đảng ủy  

  Chủ Nhật

  16/04