logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

1. Kế hoạch ôn thi ngành Ngôn ngữ Anh: Tải về  

2. Kế hoạch ôn thi các ngành khác: Tải về

3. Danh sách học viên ôn thi: Tải về

Các ngành còn lại do không đủ số lượng để mở lớp ôn thi nên sẽ dời lịch ôn (dự kiến bắt đầu ngày 8/09/2018).


Bài liên quan

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 03-04/11/2018)
Kết quả thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 3,4-11-2018)
Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khoá 8, đợt 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 04 - năm 2018
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên đợt 2 tại trường năm 2018
Thông báo dời lại lịch thi tuyển sinh Đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch v/v Hướng dẫn triển khai, thực hiện về nguyên tắc, phương pháp làm việc của Ban Chấp hành Đoàn "4 chủ động", cán bộ Đoàn "5 biết"
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh khoá 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp các lớp đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần HK2 Đại học liên thông khóa 7 hình thức vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo xác nhận nhập học đợt 1 khối cao đẳng các ngành đào tạo ngoài sư phạm
Kế hoạch đào tạo: Lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 3 - năm 2018
Thời khóa biểu học kỳ 1 hệ đại học liên thông từ Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh khóa 8 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch thi kết thúc Học kỳ phần HK 3 Đại học liên thông khóa 6 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển và Thời khóa biểu học phần học kỳ I hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2018
Kết quả thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018)
Thông báo v/v đăng ký học phần học kỳ hè đối với sinh viên khóa 4 và khóa 40
Kế hoạch thi học kỳ 3 (hè) các ngành đợt 1
Thời khóa biểu học kỳ 2 hệ Đại học liên thông khóa 7 hè năm 2018
123