logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

 1. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông từ Trung cấp các ngành giáo dục mầm non khóa 8 hình thức VLVH năm 2018: Tải về

2. Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 8, đợt 1 hệ VLVH năm 2018 (kỳ thi ngày 07-08/07/2018): Tải về

Lưu ý: Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Phòng Công tác sinh viên (HB3_07) từ ngày 25/7/2018 đến ngày 27/7/2018.

TKB LIEN THONG DOT 1-KHOA 8 NAM 2018(DA PHAN GIAO VIEN).pdf


Bài liên quan

Thời khóa biểu Học kỳ 1 hệ Đại học liên thông từ trung cấp ngành Kế toán khóa 9 hệ Vừa làm vừa học năm học 2019-2020
Thời khóa biểu Học phần học kỳ 1 hệ Đại học liên thông khóa 9, đợt 2 năm 2019
Kế hoạch ôn thi Tuyển sinh Đại học liên thông khóa 9 đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2019
Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2019-2020 (áp dụng cho hệ chính quy)
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 9, đợt 1 hệ vừa làm vừa học năm 2019 (kỳ thi ngày 08,09/6/2019)
Kết quả thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 9, đợt 1 hệ Vừa làm vừa học năm 2019 (kỳ thi ngày 08,09/6/2019)
Thông báo thời gian thi và phỏng vấn (Tuyển dụng viên chức năm 2019)
Thời khóa biểu Học kỳ 2 hệ Đại học liên thông khóa 8 hè năm 2019
Thời khóa biểu học kỳ 3 hệ Đại học liên thông khóa 7 hè năm 2019
Kế hoạch thi kết thúc học phần HK1 đại học liên thông ngành Sư phạm tiếng Anh khóa 8 hệ VHVL năm học 2018-2019
Thông báo v/v tổ chức đấu thầu dịch vụ nhà ăn sinh viên, giữ xe sinh viên tại Cơ sở 1, trường Đại học Đồng Nai
Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 03-04/11/2018)
Kết quả thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018 (kỳ thi ngày 3,4-11-2018)
Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông đại học khoá 8, đợt 2 hình thức Vừa làm vừa học năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục đào tạo khóa 04 - năm 2018
Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên đợt 2 tại trường năm 2018
Thông báo dời lại lịch thi tuyển sinh Đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông khóa 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
Kế hoạch v/v Hướng dẫn triển khai, thực hiện về nguyên tắc, phương pháp làm việc của Ban Chấp hành Đoàn "4 chủ động", cán bộ Đoàn "5 biết"
Kế hoạch ôn thi tuyển sinh Đại học liên thông ngành Sư phạm Tiếng Anh khoá 8, đợt 2 hệ Vừa làm vừa học năm 2018
123