logo
logo
Huân chương lao động hạng I Vietnamese English

Danh Sách Đại Học: Download tại đây

​1. Giáo dục Mầm Non

2. Giáo dục Tiểu Học

3. Kế Toán

4. Ngôn Ngữ Anh

5. Quản Trị Kinh Doanh

6. Sư Phạm Hóa Học

7. Sư Phạm Lịch Sử

8. Sư Phạm Ngữ Văn

9. Sư Phạm Sinh Học

10. Sư Phạm Tiếng Anh

11. Sư Phạm Toán Học

12. Sư Phạm Vật Lý

Danh Sách Cao Đẳng: Download tại đây

1. Công Nghệ Kỹ Thuật Đện, Điện Tử

2. Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

3. Kế Toán

4. Sư Phạm Lịch Sử

5. Giáo Dục Mầm Non

6. Sư Phạm Ngữ Văn

7. Quản Lý Đất Đai

8. Quản Trị Kinh Doanh

9. Quản Trị Văn Phòng

10. Sư Phạm Sinh Học

11. Sư Phạm Tiếng Anh

12. Sư Phạm Tin Học

13. Tài Chính Ngân Hàng

14. Tiếng Anh

15. Giáo Dục Tiểu Học

16. Sư Phạm Toán Học

17. Sư Phạm Vật Lý

18. Việt Nam Học


Bài liên quan

Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (xét tuyển bổ sung đợt 1)
Tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy 2017 - đợt 3
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 - Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy năm 2017
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đại học chính quy, trúng tuyển cao đẳng nhóm ngành Đào tạo giáo viên chính quy năm 2017 (Đợt 1)
Tuyển sinh Cao đẳng ngoài sư phạm hệ chính quy năm 2017
Điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển đợt 1 Đại học, các ngành Sư phạm Cao đẳng Chính quy năm 2017
Danh sách điểm tổng hợp thi Tuyển sinh năng khiếu 2017, ngành dự thi: Giáo dục mầm non
Thông báo và Danh sách Phòng Thi năng khiếu Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông
Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017
Thông báo điều kiện và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016
Danh sách điểm chuẩn trúng tuyển Đại học, Cao đẳng Chính quy năm 2016 (Đợt 1)
Phương thức thu hồ sơ xét tuyển đợt 1 tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016
Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2017
1