TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
hotline

Hotline

0911.294.141

Ba công khai

Ngày đăng: 28/07/2022 02:12 PM

  Thực hiện công văn số 14299/UBND-KGVX ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học; Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm Non năm 2021. Trường Đại học Đồng Nai báo cáo số 1649/ĐHĐN ngày 24/12/2021 (xem chi tiết trong File)

  Công văn 16308/UBND-KGVX ngày 28/12/2021 (File đính kèm)

  I. Báo cáo 3 công khai năm học 2021-2022:

     1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo. Tải để xem file

     2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế. Tải file pdf xem

     3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

     4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  II. Báo cáo 3 công khai năm học 2020-2021:

     1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo

     2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

     3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

     4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  III. Báo cáo 3 công khai năm học 2019-2020:

     1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo

     2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế

     3. Công khai thông tin cơ sở vật chất

     4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

  IV. Tổng hợp kết quả điều tra việc làm sinh viên:

     1. Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2018 tình hình việc làm năm 2019

     2. Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2017 tình hình việc làm năm 2018